Februari


4

februari

Bingo

V

TO

11

februari

februari

februari

Vrijetijds orkest

15

februari

Jaarvergadering

18

februari

Spelmiddag met praattafel (rummicup, kaarten, sjoelen, kegelen)