Januari


7

januari

Nieuwjaarsreceptie met Sjako. “Voor de jeugd van vroeger”

14

januari

Bingo

21

januari

Efkes Anders

28

januari

Spelmiddag met praattafel (rummicup, kaarten, sjoelen, kegelen)