Ons bestuur

Voorzitter

voorzitter@wentersplus.com

Gerda Hoekstra

Gerda Hoekstra

Penningmeester

penningmeester@wentersplus.com
Telefoon: 0543 – 840 144

Riekie

Riekie Bussman

Secretaris/ledenbeheer

secretariaat@wentersplus.com
ledenbeheer@wentersplus.com
Telefoon: 0543 – 519 430

Vacant

Algemeen Bestuurslid

Vacant

Algemeen bestuurslid

Vacant

Algemeen Bestuurslid

mm

Arjan Ligtenbarg

Redactie

redactie@wentersplus.com

Jorieke nienhuis

Redactie

joriekenienhuis@wentersplus.com

Vacant

Redactie

watermolen