Ons bestuur

Hans Willemsen

Hans Willemsen

Voorzitter

voorzitter@wentersplus.com

tel. 06 25150087

Gerard Siebelink

Gerard Siebelink

Secretaris

secretariaat@wentersplus.com

tel. 0543530889

Gerda

Gerda Hoekstra

Penningmeester

penningmeester@wentersplus.com

tel. 0543 840114

Jeanet Adolfs

Ledenbeheer

ledenbeheer@wentersplus.com

Bernard Rave

Redactie

redactie@wentersplus.com

Nel van ‘t Zand

Algemeen Bestuurslid

mm

Erna Mulder

Algemeen Bestuurslid

mm

Otto Geesink

Algemeen Bestuurslid

activiteitenalgemeen@wentersplus.com

mm