Actuele Evenementen Informatie

Wenters Plus

Hoe bescherm je online jouw geld en jezelf?

Wenters Plus

Themabijeenkomst Zorgtechnologie in de thuissituatie

De Seniorenraad Winterswijk en de ouderorganisaties organiseren op vrijdagmiddag 26 januari 2024 een openbare themabijeenkomst over het gebruik van
zorgtechnologie in de thuissituatie met medewerking van de Technologie & Zorgacademie Achterhoek (TZA).
TZA begeleidt bij bewustwording, acceptatie, adoptie en implementatie van zorgtechnologie in de praktijk.

Het beleid van het rijk is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Technologische hulpmiddelen kunnen daarbij behulpzaam
zijn en bijdragen aan zelfredzaamheid, veiligheid, welzijn en aan communicatie & contact.

De Seniorenraad en de ouderenorganisaties willen daarom graag meer bekendheid geven aan wat er op dit gebied mogelijk is.

Datum:                 vrijdag 26 januari 2024

Tijd:                        13:30 – 14:00 uur      Inloop
14:00 – 15:00 uur       Presentatie, vragen, discussie
15:00 – 16:00 uur       Uitleg van aanwezige zorgtechnologische producten

Locatie:                 Whemer Hof
Ratumsestraat 20
Winterswijk

De Seniorenraad Winterswijk. KBO, PCOB, ANBO en Wenters Plus nodigen u van harte uit voor deze themabijeenkomst.

Inlichtingen:
www.seniorenraadwinterswijk.nl
seniorenraadwinterswijk@gmail.com

De uitnodigingen liggen bij Whemer Hof maar u kunt ze ook vier HIER downloaden en uitprinten.

Wenters Plus

 Enquête over Kunst en Cultuur voor senioren 

 Enquête over Kunst en Cultuur voor senioren   

Kunst en Cultuur, wat bedoelen we daar eigenlijk mee?

Cultuur is alles wat de mens voorbrengt en overdraagt (o.a. ambacht, kunst, religie en wetenschap, gewoonten en gebruiken

Kunst is de bewuste creatie van iets moois of betekenisvols met behulp van vaardigheid en verbeelding. Het zijn allerlei menselijke activiteiten, waaronder schilderen, tekenen, grafiek, beeldhouwen, moderne mediakunst, theater, dans, muziek en zang, fotografie, film, architectuur, literatuur en poëzie.

Kunst is daarmee onderdeel van cultuur.

Kunst en cultuur komen voort uit de mens en zijn daarom in welke vorm dan ook een representatie van de mens.

Waarom deze enquête?

Kunst en cultuur kan helpen om gezond en plezierig oud te worden. Je kunt individueel aan de slag, of juist in een groep. Als je deelneemt in een groep, doe je weer nieuwe sociale contacten op, en vergroot je je netwerk.

Kunst en cultuur kun je zelf doen of maken (zelf muziek maken of schilderen), maar ook beleven (‘live’ muziek beluisteren en theater bekijken)

Kunst legt de nadruk op dat wat je kunt, en niet op wat je niet (meer) kunt. Als je zelf actief bezig bent met kunst, of deelneemt aan een culturele activiteit, kun je talenten ontdekken en ontwikkelen. Je kunt iets van jezelf kwijt, én het laat je op een andere manier naar jezelf en de wereld kijken.

Kunst en cultuur is zo een belangrijk onderwerp, ook in Winterswijk. In het voorjaar is een werkgroepje aan de slag gegaan met dit thema. Eerst hebben wij allerlei aanbieders (o.a. muziekverenigingen, koren, musea, kunstenaars, bibliotheek) gevraagd of zij willen meedenken over het aanbod. Daar zijn “nieuwe ideeën ontstaan, maar de senioren hebben we nog niet gesproken. Wat zijn hun ideeën, wensen en belemmeringen wat betreft Kunst en cultuur? Daarom deze vragenlijst!

Met uw antwoorden gaan wij verder om het aanbod (nog) passender te maken.

Onze vragen:

  • Wat is voor u kunst en cultuur (concert, theater, cursus, workshop, lezing, ……)?
  • Hoe belangrijk is het voor u?
  • Heeft Winterswijk genoeg aanbod (zowel om te beleven als om zelf te doen)?
  • Wat mist u?
  • Wat hebt u vroeger gedaan?
  • Wat doet u nu?
  • Wat zou u willen doen?
  • Wat moet er anders zodat u (vaker) zou deelnemen (prijs, tijdstip, ander aanbod, vervoersmogelijkheid, een maatje)?

Namens de werkgroep: alvast bedankt voor uw medewerking!
Claudia Bosscher

N.B. Inleveren kan bij de Post (Balinkesstraat 4) of op de plek waar u dit formulier hebt gekregen.

Ook kunt u HIER het formulier downloaden en zelf uitprinten.

Wenters Plus

Wenters Plus viert zijn verjaardag

U komt toch ook?!

Wenters Plus

Dagtocht 27 septermber 2023

We vertrekken om 9.45 uur vanaf Schouwburg
De Storm met de bus van Travel Theo uit Miste.
We rijden dan naar het Speelgoed en Oude

Ambachten Museum in Barneveld. Daar aan-
gekomen, tegen elf uur eerst een kopje koffie / thee

en wat lekkers. Daarna kunt u een wandeling door
het museum maken.

Om 13.00 uur staat er een
uitgebreide lunch voor u
klaar, waarna u het andere deel van het museum
kunt bekijken en de winkel kunt bezoeken.
Tegen 16.00 uur stappen we weer in de bus en gaan
we naar de Waalkade in Nijmegen. We stappen dan
op de boot voor een tocht over de Waal.
Ondertussen kunnen we onbeperkt pannenkoeken
eten. Om 19.15 uur rijden we weer naar huis,
daar zijn we dan rond de klok van 20.30 uur.
Kosten zijn € 75.00 p.p.

Wij waren in het Oude Ambachten & Speelgoed Museum – Patries.nu

Wenters Plus

Wateroverlast

Hebben we zolang moeten wachten op een mooi plekje. Hebben we eindelijk een mooi plekje, gebeurt er dit😔. Vanmorgen stond onze mooie ruimte blank van het water door een lekkage. We hebben / zijn met man en macht bezig om het weer op orde te krijgen. We hopen dat we dinsdagmiddag weer gewoon een gezellige muziekmiddag kunnen houden. Maar dan moet het pand wel droog zijn. We houden jullie via onze socials op de hoogte.

Wenters Plus

Ratumsestraat 20

We gaan bijna over naar de Ratumsestraat 20 !
Hier alvast wat foto’s van de voortgang.

 

Wenters Plus

Het bestuur is weer compleet!

Yes het bestuur is weer compleet!

Zoals jullie weten hebben we op 1 november 2022 een extra ALV gehouden.
En deze vergadering heeft goed uitgepakt. We hebben er 6 nieuwe bestuursleden bij!!.
Dit betekend dat we een voltallig bestuur hebben van maar liefst 7 leden hoe mooi is dat.?
Op de foto ziet u het voltallig bestuur.

van links naar rechts ziet u de algemeen bestuursleden: Jan Wibiér, Jorieke Nienhuis, Arjan Ligtenbarg, Liedy Jakobs, Voorzitter: Hans Jager, Secretariaat: Wilma Dondergoor en Penningmeester: Gerda Hoekstra.

Villa Mondriaan