Berichten

Wenters Plus

 Enquête over Kunst en Cultuur voor senioren 

 Enquête over Kunst en Cultuur voor senioren   

Kunst en Cultuur, wat bedoelen we daar eigenlijk mee?

Cultuur is alles wat de mens voorbrengt en overdraagt (o.a. ambacht, kunst, religie en wetenschap, gewoonten en gebruiken

Kunst is de bewuste creatie van iets moois of betekenisvols met behulp van vaardigheid en verbeelding. Het zijn allerlei menselijke activiteiten, waaronder schilderen, tekenen, grafiek, beeldhouwen, moderne mediakunst, theater, dans, muziek en zang, fotografie, film, architectuur, literatuur en poëzie.

Kunst is daarmee onderdeel van cultuur.

Kunst en cultuur komen voort uit de mens en zijn daarom in welke vorm dan ook een representatie van de mens.

 

Waarom deze enquête?

Kunst en cultuur kan helpen om gezond en plezierig oud te worden. Je kunt individueel aan de slag, of juist in een groep. Als je deelneemt in een groep, doe je weer nieuwe sociale contacten op, en vergroot je je netwerk.

Kunst en cultuur kun je zelf doen of maken (zelf muziek maken of schilderen), maar ook beleven (‘live’ muziek beluisteren en theater bekijken)

Kunst legt de nadruk op dat wat je kunt, en niet op wat je niet (meer) kunt. Als je zelf actief bezig bent met kunst, of deelneemt aan een culturele activiteit, kun je talenten ontdekken en ontwikkelen. Je kunt iets van jezelf kwijt, én het laat je op een andere manier naar jezelf en de wereld kijken.

 

Kunst en cultuur is zo een belangrijk onderwerp, ook in Winterswijk. In het voorjaar is een werkgroepje aan de slag gegaan met dit thema. Eerst hebben wij allerlei aanbieders (o.a. muziekverenigingen, koren, musea, kunstenaars, bibliotheek) gevraagd of zij willen meedenken over het aanbod. Daar zijn “nieuwe ideeën ontstaan, maar de senioren hebben we nog niet gesproken. Wat zijn hun ideeën, wensen en belemmeringen wat betreft Kunst en cultuur? Daarom deze vragenlijst!

Met uw antwoorden gaan wij verder om het aanbod (nog) passender te maken.

Onze vragen:

 

  • Wat is voor u kunst en cultuur (concert, theater, cursus, workshop, lezing, ……)?
  • Hoe belangrijk is het voor u?
  • Heeft Winterswijk genoeg aanbod (zowel om te beleven als om zelf te doen)?
  • Wat mist u?
  • Wat hebt u vroeger gedaan?
  • Wat doet u nu?
  • Wat zou u willen doen?
  • Wat moet er anders zodat u (vaker) zou deelnemen (prijs, tijdstip, ander aanbod, vervoersmogelijkheid, een maatje)?

 

 

Namens de werkgroep: alvast bedankt voor uw medewerking!
Claudia Bosscher

 

N.B. Inleveren kan bij de Post (Balinkesstraat 4) of op de plek waar u dit formulier hebt gekregen.

Ook kunt u HIER het formulier downloaden en zelf uitprinten.