Berichten

ANBI

ANBI

Seniorenvereniging Wenters Plus  is door de belastingdienst op 29 januari 2020 geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Wat is Anbi? KLIK HIER
Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te  publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de culturele sector te bevorderen.

Voor seniorenvereniging Wenters Plus vindt u de gegevens hieronder.

Seniorenvereniging Wenters Plus.
Ook wel genoemd
50-plus vereniging Wenters Plus
Kamer van Koophandel: 09190966
RSIN: 8 2 0 2 6 8 2 2 7
IBAN: NL05 RABO 0148 8025 24

Contactgegevens:

Wenters Plus
Sleeswijkstraat 101
7101 GM Winterswijk

E-mail: secretariaat@wentersplus.com

Website: www.wentersplus.com

Doelstelling.

De vereniging stelt zich ten doel om in de ruimste zin op te komen voor de individuele en collectieve rechten en belangen van senioren in de gemeente Winterswijk en omstreken.

Werkwijze:

De vereniging tracht dat doel te bereiken door:

  1. a) het organiseren of doen organiseren van activiteiten en bijeenkomsten ten behoeve van senioren in de gemeente Winterswijk en omstreken.
  2. b) het ondersteunen van de leden in fiscale, administratieve en juridische aangelegenheden.

 

Beleidsplan:

Het meerjarenplan (jaarplan) is gebaseerd op de verwezenlijking van de statutaire doelstellingen. In de beschikbare verslaglegging wordt duidelijk welke activiteiten zijn uitgevoerd, op welke wijze de vereniging voorziet in middelen en hoe dat beheerd wordt. De bestedingen blijken uit de staat van uitgaven.

Beloningsbeleid:

Vrijwilligers van Seniorenvereniging Wenters Plus ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verantwoording:

Seniorenvereniging Wenters Plus is een vereniging die haar activiteiten  kan ontplooien door de ontvangen  contributies van haar leden en af en toe donaties door derden.

De activiteiten worden jaarlijks opgenomen in het jaarverslag.

De jaarrekening en het financiële jaarverslag wordt jaarlijks gecontroleerd door de kascommissie en door de jaarvergadering goedgekeurd.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter :               Hans Jager

penningmeester:    Gerda Hoekstra

Secretaris:               Arjan Ligtenbarg (Waarnemend)

1ste Bestuurslid       Jan Wibiér

2de Bestuurslid       Jorieke Nienhuis

3de Bestuurslid       Wilma Kuypers

    

Wenters Plus heeft de culturele ANBI-status.

gift

Mocht u Wenters Plus een gift willen doen dan kan dat voor u fiscaal aantrekkelijk zijn. De meest aantrekkelijke fiscale vorm is een periodieke gift. Doneert u bijvoorbeeld gedurende 5 jaar €30 aan Wenters Plus, dan mag u €37,50 van uw belastbaar inkomen aftrekken. Onze penningmeester Gerda Hoekstra kan u helpen met de belastingaangifte.  Met uw gift kan onze vereniging meer activiteiten organiseren en u heeft een belastingvoordeel.


DOCUMENTEN TER INZAGE: